Телефон : 046/786-015

Komuniteti shqiptar – Teksas

Мај 4, 2021

0

Komuniteti shqiptar – Teksas

Sot miqtë tanë më të mëdhenj nga Komuniteti shqiptar në Teksas na i ngrohën ❤ me përkrahjen e tyre të madhe për Spitalin E Strugës e cila përbëhet nga 150 sete, mbulesa tërësishtë të rejа 🙏. Mesazhi që jepet pikërisht në muajin e shenjtë të Ramazanit, se në këto momente të pandemisë jemi të përkushtuar dhe bashkërisht mundemi edhe më shumë në përmirësimin e trajtimit dhe përkujdesit ndaj pacientëve 🙌 për çka shpreh mirënjohje dhe falënderim për Bruno Ceka dhe Qendrës kulturore shqiptaro-amerikane në Teksas në emër të të gjithë personelit mjekësor dhe në emrin tim personal për kujdesin dhe kushtimin. Ky gjest human është valorizim i punës dhe angazhimit të palodhshëm i të gjithë personelit tonë, por edhe motiv shtesë të vazhdojmë edhe më mirë. Ne së bashku mundemi edhe më shumë ❤💪

Денес нашите големите пријатели од Албанската заедница во Тексас ни ги стоплија ❤ со своја огромна поддршка за Струшката Болница која се состои од 150 сета, комплетно нова постелнина 🙏.Пораката што се праќа токму во Светиот месец Рамазан, дека во овие моменти на пандемија сме сплотени и заедно можеме многу подобро за унапредување на третманот и грижата за пациентите 🙌 за што изразувам огромна благодарност за Bruno Ceka и Албанско-Американскиот центар за култура во Текас 🙏 од име на целиот медицински персонал и мое лично име за грижата, посветеноста.Овој хуман гест е валозизација на неуморната работа и заложби на целокупниот наш персонал,но и дополнителен мотив да продолжиме уште подобро.Заедно и сплотени можеме повеќе ❤💪

Today, our great friends from the Albanian community in Texas warmed our ❤ with their huge support for the Struga Hospital, which consists of 150 sets, completely new beddings. The message that is sent exactly during the Holy month of Ramadan, that in these moments of pandemic we are united and together we can do much better to improve the treatment and care of patients 🙌 for which I express my gratitude to Bruno Ceka and Albanian-American Cultural Center in Texas 🙏 on behalf of all the medical staff and my personal name for the care and the commitment. This human gesture is valorisation of the tireless work and efforts of all our staff, but also an additional motivation to continue even better. Together and united we can do more ❤💪