Телефон : 046/786-015

Општа Болница Струга

Општа Болница Струга - Кеј 8ми Ноември

ПРОФЕСИОНАЛНА УСЛУГА

СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ

24/7 ДОСТАПНОСТ